طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

ارامنه و صنعت نفت
در گفتگوی تاریخ شفاهی با 'امیل سوازیان'

داستان آشنایی با"امیل"همشهری مهربان ارمنی که نزدیک به نیم قرن است از ایران و مسجد سلیمان دور است،

واحد تبلیغات 09378150291

 

l

آخرین اخبار

نظر سنجی

عملکرد  تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان را در نیم فصل اول رقابت های لیگ یک چطور ارزیابی می کنید ؟ 

 

 
چند رسانه ای