طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

ششمین روز ثبت نام کاندیداهای شورای شهر
آخرین آمار از داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان ,بخش مرکزی,عنبر و گلگیر در پایان روز ششم مهلت ثبت نام

در مجموع شش روز نام نویسی از کاندیداها تاکنون 106نفر برای انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان اعلام کاندیداتوری کرده اند.

واحد تبلیغات 09378150291

www.m-ansar.ir

آخرین اخبار

نظر سنجی


چند رسانه ای