طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

کتاب'ارامنه ی ایران و صنعت نفت'تالیف'فرشید خدادادیان'منتشر شد

کتاب"ارامنه ی ایران و صنعت نفت"پژوهش،مستند نگاری و تاریخ شفاهی پیرامون هم زیستی مسالمت آمیز اقوام و ادیان در شرکت شهر های نفتی ایران،تالیف فرشید خدادادیان،پژوهشگر و مولف در حوزه ی تاریخ نفت منتشر شد.