طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

فرماندار مسجدسلیمان خبر داد:
شهردار مسجدسلیمان با هفت رای موافق اعضای شورا انتخاب شد

شهام سلیمانی با 7 رای موافق به عنوان شهردار مسجدسلیمان انتخاب شد