طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

لیست نهایی ثبت نام کنندگان شورای شهر مسجدسلیمان+اسامی

با پایان هفت روز مهلت ثبت نام کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر لیست نهایی ثبت نام کنندگان شورای شهر مسجدسلیمان منتشر می شود.