طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

فرمانده انتظامي مسجد سليمان خبر داد:
انهدام باند سارقان احشام و سیم مخابراتی در مسجد سلیمان

سرهنگ حسینی از انهدام باند سارقان احشام و سیم مخابراتی در اين شهرستان خبر داد.