طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

امام جمعه مسجدسلیمان:
در حمله اخیر به مقر داعشیان شاهد اتحاد عجیبی میان مردمان مان بودیم/باید سرمایه داران بیایند و در مسجدسلیمان سرمایه گزاری کنند

امام جمعه مسجدسلیمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بعضی افراد کارشان این شده است که از طرق مختلف دیگران را به جان یک دیگر بیاندازند.