طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

یک منبع آگاه در گفتگو با آسماری خبر داد:
سید حمید حسن زاده شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان تائید صلاحیت نشد

سید حمید حسن زاده شهردار منتخب شورای شهر مسجدسلیمان برای تصدی شهرداری مسجدسلیمان تائید صلاحیت نشد.