طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

مدارک شهید شاهوند به موزه صنعت نفت مسجدسلیمان اهدا شد

وی در سال ۱۳۱۰ جزو نخستین گروه های جوانان ایرانی بود که به خدمت سربازی اعزام شد و بعد از دوره سربازی به مدت سی سال در کارخانه GPبی بیان مسجدسلیمان مشغول به کار شد.