طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

گزارش:
آماری که بر لزوم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و جایگزینی اینترنت ملی تأکید می‌کند

آمارهای ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در بین مردم ایران نشان می‌دهد که دولت باید برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی این شبکه‌ها را ساماندهی و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت جهانی کند.