1397/08/24 19:10


113206
تاریخ انتشار: 1396/07/29 10:05
غلامرضا شریعتی در چهارمین سفر خود به شهرستان اندیکا و سومین سفر خود به بخش چلو،از نزدیک مشکلات این بخش را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش آسماری,طی سفر روز گذشته دکتر شریعتی به شهرستان اندیکا  در روستای للر وعده داده شد که هر چه سریعتر وضعیت جاده این روستا سامان یابد.

 

روستای کتک دومین مقصد سفر استاندار بود که وی در پاسخ به مطالبات مردم وعده کمک سه میلیارد تومانی برای کانال کشی و آبرسانی به باغات این منطقه را داد.

 

منطقه برهان عالی سومین و آخرین مقصد استاندار بود که رسیدگی به وضعیت جاده این منطقه،برق و پیگیری برای تاسیس مدرسه از جمله وعده های داده شده به مردم در این منطقه بود.

 

نماینده مردم اندیکا در مجلس شورای اسلامی،فرماندار اندیکا،مدیرکل امور عشایر،مدیرکل بانک ملی دراستان خوزستان،رئیس شرکت نفت مسجدسلیمان و جمعی از مدیران شهرستان،استاندار را در این سفر همراهی نمودند.