1397/08/24 18:03


113216
تاریخ انتشار: 1396/08/04 11:12
گزارش تصویری
کاروان ۴۰ هزار نفری زائران اربعین، دوم آبان ماه از منطقه ملاشیه اهواز به سمت مرز چذابه حرکت کرد.

کاروان ۴۰ هزار نفری زائران اربعین، دوم آبان ماه از منطقه ملاشیه اهواز به سمت مرز چذابه حرکت کرد.