1397/08/24 18:05


113223
تاریخ انتشار: 1396/08/17 09:47
ادامه تغییرات مدیریتی نامتعارف در مسجدسلیمان
به زودی سرپرست جدید شبه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی می شود.

در حکمی از سوی دکتر حسینی معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی دکتر شهرام ابراهیمی رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مسجدسلیمان به عنوان مدیر داخلی بیمارستان رازی اهواز منصوب شد.

 

 قرار است به زودی سرپرست جدید شبه بهداشت و درمان مسجدسلیمان معرفی شود.