1397/08/28 11:16


113252
تاریخ انتشار: 1396/09/06 01:33
اعلام برنامه هفته اول و دوم مسابقات لیگ برتر گلف کشور
برنامه هفته اول و دوم مسابقات لیگ برتر گلف کشور اعلام شد.

به گزارش آسماری,طبق اعلام فدراسیون گلف کشور مسابقات هفته اول و دوم مسابقات لیگ برتر گلف در روزهای نهم و دهم آبان ماه به شرح زیر برگزار  می گردد.هفته اول
پنج شنبه و جمعه 9 و 10/9/96


1 هیئت گلف استان اصفهان ،نفت مسجد سلیمان
2 ملی حفاری اهواز ،تیم تاراز مسجد سلیمان
3 سورتمه اهواز ،تیم شاهین شهر اصفهان
4 آزادگان مسجد سلیمان ،نمین سرامیک اردبیل

هفته دوم
پنج شنبه و جمعه مورخ 16 و 17/9/96


1 تاراز مسجد سلیمان ،نفت مسجد سلیمان
2 هیئت گلف استان اصفهان ،تیم شاهین شهر اصفهان
3 ملی حفاری اهواز ،نمین سرامیک اردبیل
4 سورتمه اهواز ،آزادگان مسجد سلیمان