1397/08/22 05:53


113262
تاریخ انتشار: 1396/09/11 11:06
در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور؛
ائمه جمعه خوزستان طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ضمن اعلام اعتراض و نارضایتی مردم خوزستان نسبت به شرایط شرکت در آزمون استخدامی 2500 نفره شرکت های تابعه وزارت نفت خواستار ممانعت رئیس جمهور از برگزاری این آزمون با شرایط کنونی آن شدند.

به گزارش آسماری,ائمه جمعه خوزستان طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ضمن اعلام اعتراض و نارضایتی مردم خوزستان نسبت به شرایط شرکت در آزمون استخدامی 2500 نفره شرکت‌های تابعه وزارت نفت خواستار ممانعت رئیس‌جمهور از برگزاری این آزمون با شرایط کنونی آن شدند.

 

 

بی‌توجهی به نیروی انسانی جوان استان زرخیز خوزستان، اولویت فارغ‌التحصیلان دیگر دانشگاه‌های کشور و بی‌توجهی به دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در خوزستان همچنین چشم‌پوشی از سوابق مؤثر کارکنان پیمانی بومی شرکت‌های تابعه وزارت نفت در این استان بخشی از موارد اعتراض قیدشده در نامه ائمه استان خوزستان خطاب به رئیس‌جمهور است.

ائمه جمعه استان خوزستان در این نامه ضمن تذکر تبعات اجتماعی و امنیتی احتمالی ناشی از شرایط نامناسب این آزمون استخدامی خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار ممانعت از شیوه کنونی استخدام به دلیل گستردگی دامنه اعتراضات مردمی شدند.