1397/05/26 19:01


113265
تاریخ انتشار: 1396/09/12 14:14
علیرضا ذرتی سرپرست فوریت های پزشکی شوشتر گفت: این حادثه ساعت 7:17 دقیقه صبح امروز در نزدیکی روستای آبگاه اتفاق افتاد که یک آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

علیرضا ذرتی سرپرست فوریت های پزشکی شوشتر گفت: این حادثه ساعت 7:17 دقیقه صبح امروز در نزدیکی روستای آبگاه اتفاق افتاد که یک آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

علیرضا ذرتی سرپرست فوریت های پزشکی شوشتر گفت: این حادثه ساعت 7:17 دقیقه صبح امروز در نزدیکی روستای آبگاه اتفاق افتاد که یک آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه هر 2 خودرو در آتش سوختند و یکی از سرنشینان نیز به دلیل شدت سوختگی در محل فوت کرد.