1397/07/29 10:20


113314
تاریخ انتشار: 1396/10/18 19:38
با همكاري و مساعدت مديريت شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، وضعيت ارايه خدمات در بخش بهداشت و درمان به شهروندان اين شهر وضعيت مطلوب تري گرفت و موجب رشد و ارتقاي كيفي اين بخش گرديد .

به گزارش آسماری به نقل از روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، با دستور مهندس قباد ناصري مبني بر مساعدت و همكاري با شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان بمنظور تسريع در راه اندازي مركز MRI اين شهر ، همكاران بخش ترابري با اعزام بموقع ماشين آلات موجب تسريع در جابه جايي و نصب تجهيزات اين مركز گرديدند .

 

آسفالت محوطه ي مركز MRI و محوطه سازي ساختمان بيمارستان قديم 22 بهمن كه هم اكنون بعنوان يك مركزي آموزش بهداشت و درمان استفاده مي گردد توسط اداره خدمات مهندسي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از ديگر اقدامات اين شركت در ارتقاي وضعيت بهداشت و درمان شهرستان بود .

 

 همچنين در اقدام عام المنفعه ديگري ، عمليات مرمت و بازسازي پايگاه فوريت هاي پزشكي ( اورژانس ) كه بدليل واقع شدن در مركز شهر مسجدسليمان نقش موثري در كاهش زمان امداد رساني پزشكي به شهروندان ايفا مي كرد به منظور ايمن سازي فعاليت هاي فوريتي درماني در هسته ي مركزي شهر توسط مديريت خدمات  آغاز گرديد .