1397/11/30 18:47


113341
تاریخ انتشار: 1396/11/09 11:09
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس:
ظاهری گفت:مدیر موفق در این حوزه باید ضمن تلاش برای حفظ داشته‌های میراث فرهنگی، بستر را برای استفاده عموم از این فضاها آماده کند

علی عسگرظاهری نماینده مسجدسلیمان ضمن انتقاد از وضعیت فعلی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، اظهار کرد:در قرن حاضر، توریسم و گردشگری به‌عنوان یکی از سه صنعت کلیدی مطرح است که در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در استان میتوان امیدوار بود که بخش عمده‌ای از مشکل اشتغال ما مرتفع شود.

وی افزود: متاسفانه با وجود مکان‌های بسیار زیبای گردشگری در استان خوزستان و آثار بی نظیر تاریخی، شاهد تحرک خاصی برای بهره برداری مناسب از این فضاها نیستیم و در مواردی به‌علت تعلل و بی توجهی شاهد از بین رفتن این آثار و مکان‌ها هستیم.

ظاهری به نقش گردشگری در رفع معضل بیکاری پرداخت و اظهار کرد: در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به کشور حداقل پنج شغل ایجاد می‌شود و میزان اشتغال بخش گردشگری نیز دو برابر سریع‌تر از سایر بخش‌ها است.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس به شاخص‌های یک مدیر موفق در میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و گفت: مدیر موفق در این حوزه باید ضمن تلاش برای حفظ داشته‌های میراث فرهنگی، بستر را برای استفاده عموم از این فضاها آماده کند و با برنامه ریزی مناسب از این رهگذر، توسعه را برای مناطق فراهم کند که متاسفانه مدیریت امروز میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فاقد این فاکتورهاست.

ظاهری در مورد عملکرد مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز گفت: انتظارات ما در این بخش برآورده نشده است. امکانات بالقوه منطقه در این بخش رها شده است. شاهد برنامه خاصی در این زمینه نیستیم و یقینا مسئول این شرایط مدیریت میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

نماینده مردم اندیکا در مجلس شورای اسلامی به مجوزهای صادره برای تورهای گردشگری نیز پرداخت و اظهار کرد: اینکه بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و نظارت کافی بر روی مناطق گردشگری ،وظیفه خود را تنها صدور مجوز بدانیم، تصور غلطی است و باید اصلاح شود. نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری و فراهم آوردن بستر لازم برای پذیرش گردشگر در این مناطق، انتظار ما از مجموعه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است.