1397/09/24 03:13


113367
تاریخ انتشار: 1396/12/07 14:39
قباد ناصري مطرح كرد :
مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از برآيند 103 درصدي توليد نفت و گاز اين شركت در سال 1396 خبر داد .

به گزارش آسماری به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مهندس قباد ناصري كه در جمع اعضاي هيأت مديره ، مديران و كارشناسان فني و عملياتي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب سخن  مي گفت با اعلام اين خبر اظهار داشت : برآيند مثبت و 103 درصدي در حالي اتفاق مي افتد كه مشكلات و سختي هاي بسياري در امر توليد براي اين شركت وجود دارد .

 

وي ضمن اشاره به وجود سدها و حجم فراواني از آب جمع شده در پشت آنها و همچنين رودخانه هاي بسيار در حوزه ي عملياتي اين شركت گفت : نگاه مثبتي كه براساس تكليف به صيانت و توجه به حفظ محيط زيست در سطح شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت هاي تابع آن وجود دارد باعث گرديده تا همواره بازديد و بازرسي از 1141 كيلومتر خطوط لوله اصلي اعم از رو زميني و زير زميني و ساير تأسيسات و تجهيزات مربوط به توليد و انتقال نفت در دستور كار و جزو رئوس شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان قرار گيرد .

 

مهندس ناصري ادامه داد : با اين حساسيت ها و اقدامات صورت گرفته ، خوشبختانه در سال 1396 هيچگونه حادثه ي قابل ذكري در اين شركت رخ نداد و فعاليت ها براساس بالاترين سطح ايمني و سلامت محيط كار و كاركنان انجام شد .

 

وي در پايان دست يابي به تعهد اعلام شده در خصوص توليد نفت و گاز در سال 1396 و توليد 3 درصدي فراتر از آن را عليرغم همه سختي ها و مشكلات خاص در اين شركت ، نتيجه و حاصل همدلي و همكاري يك كار تيمي هماهنگ در بخش هاي مختلف اين شركت دانست و از تمامي همكاران خود در اين مجموعه به پاس دست يابي به اين موفقيت كه موجب تأمين نيازهاي ارزي و حفظ استقلال اقتصادي كشورمان گرديده تقدير و تشكر نمود .