1399/03/16 01:51


133514
تاریخ انتشار: 1398/02/23 14:05
بیشتر این مدارس خطرآفرین هستند و ممکن است برای دانش آموزان حادثه ای ایجاد کنند.

محمدرضا خداوردی بیان کرد:بیشتر این مدارس خطرآفرین هستند و ممکن است برای دانش آموزان حادثه ای ایجاد کنند.


وی افزود: امسال سقف 2 باب از این مدارس براثر تندباد و بارندگی شدید دچار ریزش شد که خوشبختانه هر 2 مورد در روز تعطیل بوده و تلفاتی به دنبال نداشت.
رییس اداره آموزش وپرورش شهرستان اندیکا ادامه داد:پیگیری لازم از طریق اداره کل نوسازی مدارس خوزستان برای این کار رفع انجام شده اما توجه بیش از پیش به خیرین مدرسه ساز در این شهرستان نیاز است.


17 هزار دانش آموز در بیش از 400 مدرسه در شهرستان اندیکا مشغول تحصیل هستند.


شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو در شمال شرق خوزستان قرار دارد.