1398/12/04 20:45


133539
تاریخ انتشار: 1398/03/09 16:54
ییس راهداری وحمل ونقل جاده ای اندیکا:
رییس راهداری وحمل ونقل جاده ای اندیکا گفت: 12راه روستایی اندیکا با تلاش شبانه روزی راهداران مرمت شد.

کورش دهنو  بیان کرد: این روستاها شامل مورد سامانی، چزی، بگیسی، چال کنار، قلعه زراس، حسین آباد، سیدرجب، سرتنگ، چال سنگا، چال دیره، هشت پیچ منار و دره شیرون هستند که در بارندگی بهاره خسارت جدی دیده بودند.

 

وی افزود: تیم مرمت راهداری شامل یک دستگاه لودر، گریدر و کامیون هم اکنون نیز عازم منطقه چال منار هستند تا این راه های روستایی رانیز مرمت کنند.

 

رییس راهداری وحمل ونقل جاده ای اندیکا گفت: برخی از این روستاها در حوزه عشایر هستند اما براساس توافق های انجام شده و حل مشکل تردد روستاییان وعشایر مقرر شده مرمت آنها را راهداری انجام دهد.

 

حدود ۸۵۰ کیلومتر راه در شهرستان اندیکا وجود دارد که از این آمار ۱۶۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی آسفالته ،۱۸۷ کیلومتر راه روستایی آسفالته و۵۰۰ کیلومتر راه روستایی و عشایری فاقد آسفالت هستند.

 

از این ۵۰۰ کیلومتر نیز ۳۲۰ کیلومتر در حوزه راهداری و حدود ۱۸۰ کیلومتر در حوزه امور عشایر قرار دارد.

شهرستان اندیکابا سه بخش مرکزی، آبژدان و چلو در شمال شرق خوزستان قرار دارد.