1398/11/30 12:09


133540
تاریخ انتشار: 1398/03/09 11:56
رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لالی گفت: آتش سوزی بعد از ظهر چهارشنبه در مزارع و مراتع روستای بنه وار این شهرستان مهار شد.

شاپور حاجی پور  بیان کرد: این آتش سوزی حوالی ساعت ۱۵ روز گذشته در یک مزرعه گندم رخ داد و به مراتع اطراف نیز سرایت کرد.

وی افزود: این آتش سوزی حدود ۲ساعت به طول انجامید اما سرانجام توسط نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.

رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان لالی ادامه داد: علت این آتش سوزی براساس بررسی های اولیه جوشکاری کمباین برداشت گندم بوده اما میزان خسارت وارده هنوز برآورد نشده است.

در شهرستان لالی ۵۸ هزار هکتار جنگل طبیعی و ۶۵ هزار هکتار مرتع وجود دارد.

همچنین در این شهرستان ۲۴ هزار هکتار اراضی دیم وجود دارد.