1399/10/30 11:07


133852
تاریخ انتشار: 1399/03/04 10:37
سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش آسماری,دکتر شایسته شمی پور به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان منصوب و از زحمات دکتر علی سرمست تقدیر شد.

دکتر شمی پور پیش از این سرپرست مرکز بهداشت مسجدسلیمان را عهده دار بوده است.