1399/10/30 13:05


133860
تاریخ انتشار: 1399/04/01 02:06
فرزند مسجدسلیمان به سمت رییس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراهای جمعیت گام دوم انقلاب استان خوزستان منصوب شد.

به گزارش آسماری, با حکم رئیس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب ، علی شجاعی یکی از فرزندان شایسته مسجدسلیمان رییس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراهای جمعیت گام دوم انقلاب استان خوزستان شد.

رئیس کمیسیون سیاست های داخلی و شوراها کشور در جمعیت گام دوم انقلاب در این حکم مهندس علی شجاعی شهردار فعلی شهر سماله از توابع شهرستان گتوند و فرزند مسجدسلیمان را بدین سمت منصوب کرد .