1398/12/04 20:44


32294
تاریخ انتشار: 1395/06/18 13:19
افسردگی ، گوشه گیر بودن ، کم تحرکی و کند ذهنی را می توان از مهم ترین تاثیر این سرگرمی نامانوس بر کودکان دانست.

 بسیاری از خانواده ها این روزها تحت تاثیر چشم و هم چشمی ، خرید تلفن های همراه هوشمند و تبلت را به عنوان یک نوع افتخار و به اصطلاح "کلاس" برای خود می دانند.

تلفن هایی که مشکلات عدیده ای را برای کودکان پید اورده است.
افسردگی ، گوشه گیر بودن ، کم تحرکی و کند ذهنی را می توان از مهم ترین تاثیر این سرگرمی نامانوس بر کودکان دانست.