1396/09/01 16:18


82644
تاریخ انتشار: 1395/11/02 12:17
یادداشت/محمدجواد چراغی‌پور؛
زمانیکه شما میخواستید با الهام گرفتن از واقعه عاشورا مشکل آب خوردن مردم را با مذاکره حل کنید و به یزید زمان پناه بردید باید میدانستید که منشأ مشکلات ما سو مدیریت داخلی است!
جناب پرزيدنت آیا وقت آن نرسیده است که بحث ها را به حاشیه نبرید و سراغی هم از اصل مطلب بگیرید؟  
 
دولت شما دیگر خسته تر از همیشه است و مردم ما بیدار تر از گذشته! 
 
زمانیکه شما میخواستید با الهام گرفتن از واقعه عاشورا مشکل آب خوردن مردم را با مذاکره حل کنید و به یزید زمان پناه بردید باید میدانستید  که منشأ مشکلات ما سو مدیریت داخلی است! 
 
آقای رییس جمهور شما در عمر دولت خود به جای احقاق حقوق مردم هر روز با بازیهای تبلیغاتی سعی در فریب اذهان عمومی داشتید بعنوان مثال یک روز پیگیری لغو کنسرت ها بجای پیگیری کرسنت ها روز دیگر لغو سخنرانی ها را مایه شرمساری دانستید ولی با دیدن گور خواب ها فقط ابراز تاسف و همدردی کردید!
 
آقای روحانی شما حتی روزی به شورای نگهبان حمله ور شدید و میخواستید پازل دشمن در تضعیف شورای نگهبان را کامل کنید و اخیراً هم به دستگاه قضا تهمت ها زدید. 
 
آقای رییس جمهور طبق قانون هدفمندی یارانه ها هرگونه افزایش قیمت حامل ها منوط به افزایش یارانه هاست. اما... بگذریم... 
 
راستی آقای روحانی وعده سال ۹۲ یادتان می آید؟  همان که گفتید آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم که مردم دیگر نیازی به یارانه نداشته باشند؟  چه شد؟ همان شد که گفتید؟  یا.... باز هم بگذریم... 
 
راستی آقای رییس جمهور مطالبه مردم راجع به حقوق های نجومی به کجا رسید؟... باز هم بگذریم؟!... همان طور که شما از رکود اقتصادی عبور کردید...!؟ 
آقای روحانی صادقانه عرض کنم حنای شما دیگر رنگی برای مردم ندارد. 
 
شما هر روز منتقدان را با الفاظی مورد خطاب قرار دادید و یک روز آنها را به جهنم حواله دادید روز دیگر از لفظ بیسواد استفاده کردید... اخیراً هم منتقدان را به ضعف بینایی محکوم کردید و از آنها خواستید که #عینک بزنند تا ببینند... آقای روحانی من به شما توصیه میکنم قبل از اینکه بیشتر از آن دیر شود این عینک خوش بینی خارجی را از چشمانتان بردارید... زیرا اکثر مردم مثل شما پول ندارند که هواپیما سوار شوند و عینک بخرند و مثل شما نگاه کنند.  
در پایان: ناگهان چقدر زود دیر می شود... 
 
 
«محمدجواد چراغی‌پور؛ فعال دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز»