1397/05/23 15:05


93108
تاریخ انتشار: 1396/06/20 00:47
با همت پرسنل عملياتي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان محقق شد ؛
خط لوله آسيب ديده انتقال نفت در منطقه دزفول در كوتاه ترين زمان ممكن و بدون ايجاد وقفه در توليد ترميم شد .
به گزارش آسماری به نقل از روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، خط لوله اي كه نفت توليدي منطقه لب سفيد را به مبادي ديگر منتقل مي كرد شامگاه روز جمعه دچار سانحه آتش سوزي شد اما با حضور بموقع عوامل آتش نشاني اين شركت و همكاري آتش نشاني شهر دزفول ، آتش خاموش تا عمليات ترميم آغاز گردد .
 
با مهار شعله هاي سركش اين آتش سوزان ، عوامل تعميرات خطوط لوله بلافاصله وارد كارزار شده و در كمترين زمان ممكن و بدون هرگونه وقفه در توليد و انتقال نفت ، این خط لوله ايمن سازي و ترميم شد .
 
علت اين حادثه در ابتدا دستكاري توسط افراد ناشناس عنوان شده بود ولي بررسي و آزمايش هاي پس از اطفاي آتش نشان داد كه اين خط لوله دچار خوردگي داخلي گرديده كه اين خوردگي منجر به نشت نفت و سپس آتش سوزي بعلت نامعلوم شده است .