1397/05/23 15:05


93109
تاریخ انتشار: 1396/06/20 00:49
با حکم شورای عالی حوزه‌های علمیه
درس خارج آیت الله موسوی جزایری با حکم شورای عالی حوزه‌های علمیه رسمیت یافت.

به گزارش آسماری,طی حکمی از سوی شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیر حوزه‌های علمیه، درس خارج آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری رسمیت یافت.

 

درس خارج آیت الله موسوی جزایری به عنوان نخستین درس خارج رسمی(شهرستان‌ها) در کشور است.

 

طی حکم صادر شده توسط شورای عالی حوزه‌های علمیه اخذ امتحانات شفاهی مصاحبه علمی درس خارج و نیز طی مراحل اداری مدارج علمی حوزوی سطح چهار برای طلاب درس خارج آیت الله موسوی جزایری امکان پذیر شده است.