1397/05/25 04:43


93115   939
تاریخ انتشار: 1396/06/21 18:01
گزارش تصویری
خبرنگاران از واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش آسماری,علیرضا حیدرئی رییس دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان به همراه اعضای هیئت رییسه دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان در نشست با اهالی رسانه شهرستان مسجدسلیمان خواهان تعامل بیشتر اهالی رسانه و خبرنگاران با این واحد دانشگاهی شدند و پس از آن خبرنگاران از واحدهای مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند.