1399/07/06 12:44


133650
تاریخ انتشار: 1398/05/16 23:09
اهتمام متکلّفانه دوستان گرانقدرم در عرصه رسانه جهت روایتِ آزادگی و حقگویی، تحت تاثیر شانتاژهای خبری که مرزهای تفکر و عقیده جامعه را هدف مطامع خود نموده اند.
در سالروز پاسداشت و تکریم خبرنگاران، بسیار خرسندم و بر خود میبالم که تاکنون طی خدمتم در روابط عمومی شهرداری مسجدسلیمان از افتخار دوستی و اعتمادِ متقابل با اهالی رسانه شهر و استان برخوردار بوده ام، بسیار امیدوارم که این روندِ سازنده به استمرار و بالندگی مزیّن گردد.
 
 
اهتمام متکلّفانه دوستان گرانقدرم در عرصه رسانه جهت روایتِ آزادگی و حقگویی، تحت تاثیر شانتاژهای خبری که مرزهای تفکر و عقیده جامعه را هدف مطامع خود نموده اند قرار  نگرفته، حریّت قلم را در انعکاس حقایق و تبادل اطلاعاتِ صحیح تداوم می بخشند.
 
 
باکمال مباهات و شادمانی، این روز را تبریک می گویم محضر خبرنگاران راستین قلمی که صیانت از فخر و تقدس قلم را رسالت خود انگاشته، اندیشه های والای روشنگری و بیان حقایق را در پیشینه تابنده خود والاترین میراث قلم برمی شمارند.
 
رحیم ورناصری مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان