1399/07/06 15:20


133651
تاریخ انتشار: 1398/05/17 11:01
جهت یادآوری وظیفه خطیر و چند وجهیِ اهالی رسانه در انعکاس واقعیات، باید خبرنگاران را افسرانِ قدرت نرم در خط مُقدم رویارویی با جنگ رسانه ای محسوب نمود.

به گزارش آسماری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی و اعضای شورای شهر طی پیامی مشترک ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران جهت انعکاس اخبارصحیح، قلم و آنچه می نگارد را ودیعه مقدس پروردگار دانسته، خبر را زبان مشترکِ جهان و انتقال صحیح آنرا مطابق با مشخصه های خردورزیِ مدنی برشمردند.

در ادامه این پیام و در تصریحِ اهمیتِ جایگاه خبرنگاران-پرچمداران وادیِ آگاهی بخشی- آمده است:
جهت یادآوری وظیفه خطیر و چند وجهیِ اهالی رسانه در انعکاس واقعیات، باید خبرنگاران را افسرانِ قدرت نرم در خط مُقدم رویارویی با جنگ رسانه ای محسوب نموده ، بیش از گذشته جهت تحققِ مطبوعات آزاد و مستقل در گردش اهتمام پیشه نماییم.

ضمن ارج نهادن بر مجاهدتِ خبرنگاران با تبریک وتحیّات محضر این قشر متعهد وفهیم، برای همه خبرنگاران، بویژه طلایه دارانِ آگاهی بخشی و اهالی رسانه شهر اولینها، امنیت و رفاهِ معیشتی،استمرار توفیقات و تداوم بیان حقایق را مسئلت داریم.

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان